Tillverkningen sker i nya moderna lokaler, godkända för ändamålet.
Sylten kokas i öppna grytor under övervakning och burkarna fylls direkt från grytan med fyllmaskin,
varefter locken sätts på och burkarna går till kylning och etikettering.